Home / Jupiter Sign

Jupiter Sign

Cách tìm Moon Sign, Venus Sign, Jupiter Sign,…của bạn

Tại sao lại có Sun Sign, Moon Sign, Venus Sign,.. tại sao có lúc bạn cảm thấy cung hoàng đạo của mình không chính xác ? Bước 1: Bạn vào trang web sau: http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html Bước 2: Nhập ngày, tháng, năm, giờ sinh và nơi sinh: nếu như có giờ sinh thì thông tin sẽ …

Xem thêm »